РОСЕНА ПОПОВА
ПСИХОЛОГ

Отговаря за психологичната работа в ЦСРИ – Карлово. Провежда групови и индивидуални консултации с потребители, семейно консултиране и мотивиране. Прилага индивидуален подход и групиране според степента на увреждане и интересите на потребителите на центъра.Притежава умения за работа с деца в риск, деца с проблеми в личностното развитие.

 

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ / ТРУДОТЕРАПЕВТ

Като социален асистент в ЦСРИ – Карлово има ключова роля за работа в Центъра. Отговаря за техническата поддръжка на работата на социалния работник, осигуряване на нужните материали и подготовка на документи свързани с безпроблемното протичане на работния процес. Като трудотерапевт участва в изготвянето на оценки на потребителите, овладяване на битови и трудови умения за постигане на самостоятелност и формиране на личността.

 

ДИАНА НИКОЛАЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Участва в изготвяне на  оценка за всеки нов потребител съвместно с другите членове на екипа; изготвя индивидуален план за здравни грижи на потребителите, съобразно техните нужди. Съветва потребителите и техните близки относно хигиената, правилното хранене и други аспекти на здравословния живот.