ТЕОДОРА ПАВЛОВА
РЪКОВОДИТЕЛ
РОСЕНА ПОПОВА
ПСИХОЛОГ

Отговаря за психологичната работа в ЦСРИ – Карлово. Провежда групови и индивидуални консултации с потребители, семейно консултиране и мотивиране. Прилага индивидуален подход и групиране според степента на увреждане и интересите на потребителите на центъра.Притежава умения за работа с деца в риск, деца с проблеми в личностното развитие.

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ / ТРУДОТЕРАПЕВТ

Като социален асистент в ЦСРИ – Карлово има ключова роля за работа в Центъра. Отговаря за техническата поддръжка на работата на социалния работник, осигуряване на нужните материали и подготовка на документи свързани с безпроблемното протичане на работния процес. Като трудотерапевт участва в изготвянето на оценки на потребителите, овладяване на битови и трудови умения за постигане на самостоятелност и формиране на личността.

ГАЛИНА ДЕЛЧЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Като социален работник в Центъра извършвам социална дейност в помощ на децата и възрастните, ползващи услугите на ЦСРИ - СОНИК СТАРТ. Подпомагам решаването на различни случаи, консултирам колеги от екипа. Осъществявам връзки със системата от услугите в общността. Извършвам първоначална оценка на случая, констатирам потребностите от конкретна социална услуга; инициирам екипно обсъждане, подготвям план за работа. Водя индивидуални и групови консултации.