ГАЛИНА ДЕЛЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
РОСЕНА ПОПОВА
ПСИХОЛОГ
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ / ТРУДОТЕРАПЕВТ
ДИАНА НИКОЛАЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА