Да се съберем заедно е начало. Да останем заедно е прогрес.
Да работим заедно е успех!

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ПРИ ПОЖАР, ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ИЛИ ТОКОВ УДАР?

Днес в Център за социална рехабилитация и интеграция в град Карлово, заедно с потребители от ЦНСТДУ, ЦНСТПЛУИ и ДЦПЛУ, се проведе лекция от инспектор по противопожарна безопасност. Темата бе свързана с опазването на деца и лица при различни бедствени положения....

БЕСЕДА НА ТЕМА „ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЦСРИ И ЦНСТДУ В КАРЛОВО

Беседа на тема "Инфекции и инфекциозни заболявания" се проведе в ЦСРИ в град Карлово, съвместно с потребителите от ЦНСТДУ в града. С помощта на презентация всички присъстващи бяха запознати с различните видове инфекции, как да намалим риска от заразяване с тях и какви...

„ЛЮБОВНА ПРИКАЗКА“

Влюбени в креативното изразяване и неподражаемите емоции, социалните услуги на СОНИК СТАРТ в Карлово организират конкурс, в който Вашата фантазия ще се преплете със силата на любовта! Темата на конкурса е "Най-оригиналното обяснение в любов" и всички смели, запалени...